Tsukipro The Animation

Characters

SolidS

Shiki Takamura
Read More
Tsubasa Okui
Read More
Dai Murase
Read More
Rikka Sera
Read More
Fumihiko Haiduki
Read More

Soara

Sora Ohara
Read More
Morihito Arihara
Read More
Soshi Kagurazaka
Read More
Ren Munakata
Read More
Nozomu Nanase
Read More

Quell

Eichi Horimiya
Read More
Ichiru Kuga
Read More
Issei Kuga
Read More
Shu Izumi
Read More

Growth

Koki Eto
Read More
Kensuki Yaegashi
Read More
Ryota Sakuraba
Read More
Mamoru Fujimura
Read More

ZIX

Makoto Sugai
Read More
Mitsuru Hishida
Read More

 

More Anime