Sengoku Night Blood

Characters

Yuzuki
Read More

Toyotomi Army

Hideyoshi Toyotomi
Read More
Mitsunari Ishida
Read More
Toshiie Maeda
Read More
Hanbee Takenaka
Read More
Kanbee Kuroda
Read More
Toukichi
Read More

Takeda Army

Shingen Takeda
Read More
Masatoyo Naitou
Read More
Masanobu Kousaka
Read More
Nobuharu Baba
Read More
Masakage Yamagata
Read More

Date Army

Masamune Date
Read More
Shigezane Date
Read More
Kojurou Katakura
Read More

Oda Army

Nobunaga Oda
Read More
Ranmaru Mori
Read More
Negahide Niwa
Read More
Mitsuhide Akechi
Read More
Katsuie Shibata
Read More

Extras

Imari
Read More

Yukimura Sanada
Kenshin Uesugi
Kagemochi Amakasu
Kageie Kakizaki
Saizou Kirigakure
Kanetsugu Naoe
Nobuyuki Sanada
Sasuke Sarutobi
Kagekatsu Uesugi
Kamanosuke Yuri

 

More Anime